Specifieke ontwerpen

Restauratie

Historische speelwerken en jacquemarts zijn dikwijls een toeristische attractie. Clock-O-Matic restaureerde een aantal van deze monumentale uurslagers.

De zorg voor het behoud van dit visuele en auditieve patrimonium veronderstelt specifieke restauratiemethodes waarbij mechanisch inzicht in de verworvenheden van vroeger belangrijk is. Bovendien kunnen de hoogste eisen aan de esthetische afwerking gerealiseerd worden.

gallery image 1 gallery image 2 gallery image 3